eshly deli box basic small
plastikfreie Lunchbox aus Eschenholz
€ 42,30
eshly deli box basic medium
plastikfreie Dose aus Eschenholz
€ 51,00
eshly Deli Box Basic Large Flach
flache Brotdose aus Eschenholz
€ 58,00
eshly Deli Box Basic Large
Bentobox aus massivem Eschenholz
€ 58,00
eshly Deli Box Basic XL
Bentobox aus massivem Eschenholz
€ 63,80